Нощните доставки в Стокхолм станаха възможни чрез управление в безшумен електрически режим. Този начин на логистика значително намалява сроковете за доставка, което води до по-ниски емисии на въглероден диоксид, азотен оксид и прахови частици.

В Стокхолм има обща забрана за целия трафик на тежкотоварни превозни средства между 22:00 и 6:00 сутринта, за да не се безпокоят жителите през нощта. В проект, който е частично финансиран от ЕС, Стокхолм, заедно с партньорите по веригата за доставки: HAVI, McDonald’s, Scania и Кралския технологичен институт, се стремят да демонстрират ефектите от доставките през нощта с нулеви емисии в града.

Градът предостави специално разрешение за тестване на ефектите от доставките през нощта или „извън пиковите моменти“. Доставките до шест ресторанта на Макдоналдс в центъра на града бяха извършени от HAVI, използвайки хибриден plug-in автомобил на Scania.

От януари до края на август 2019 г. HAVI извършва три седмични маршрута за доставка от своя склад, който се намира на 22 километра от Стокхолм. По пътя от склада камионът използва биогориво, хидротретирано растително масло (HVO). Когато влезе в града, GPS системата на камиона автоматично го подканя да премине в електрически режим. Съществува възможност камионът да зарежда батериите си, докато извършва доставки до един от ресторантите.

Операциите през този осеммесечен период вече са оценени от Lots Group, която сравнява производителността на plug-in хибридните камиони със съответните доставки от четири камиона Scania Euro 5 и Euro 6 за доставка. Оценката показва, че средно доставките извън пиковите моменти са били с 38 % по-бързи от дневните доставки, направени през по-тесния часови диапазон от 7 до 12 часа на обяд. Доставките извън натоварените часове с всички видове камиони като цяло допринасят за по-ниски емисии поради по-лесния процес на паркиране в пунктовете за доставка, по-малко опашки, по-висока скорост и по-чести възможности за зелени вълни на кръстовищата.

Референтните камиони Euro 5 и Euro 6 в тестовия период са захранвани от възобновяеми HVO, което вече намалява въглеродните емисии с 90 % в сравнение с конвенционалното дизелово гориво. И все пак въглеродните емисии при извънредни доставки с хибридния камион Scania са били средно с 44 на сто по-ниски от референтните превозни средства, главно заради електродвигателя.

Смекчаващите ефекти върху други емисии са също толкова обнадеждаващи. Резултатите показват, че нощнитe доставки с хибридния модул намаляват емисиите от твърди частици (PM10) с 28 % и намаляват емисиите на азотен оксид с повече от 80 на сто. Тези големи намаления се дължат основно на по-малкото време, прекарано в шофиране и стоене в опашки през нощта и по-добрата наличност на паркинг места, но отчасти се дължат и на включването на камион Euro 5 като референтен автомобил.

Като част от оценката, тестовият водач на HAVI, който управлява плъг-ин хибрид, беше помолен да коментира предимствата на доставките през нощта.

„Много по-лесно е да шофирате, тъй като има по-малко трафик и е по-лесно за маневриране“, каза той. „Освен това има повече място за паркиране и служителите на ресторанта посрещат доставките през нощта, тъй като има по-малко клиенти, което им дава време да получават стоки, без стрес.“

Оценката е ясна за предимствата на разпределението през нощта.

„Това показва потенциала за забележителна ефективност на транспорта и социалните ползи от използването на извънредни доставки.“